София област

“Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс” ЕАД ФИЛИАЛ МОМИН ПРОХОД

Град: Момин проход

Адрес: ул.”Христо Ботев” №6

Телефон: +359 7142 61 97

GSM:

Факс: +359 7142 66 54

Web: www.rehabilitation.bg/bg-filiali-mominprohod.php

e-mail: mominprohod@rehabilitation.bg