Благоевград

“Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс” ЕАД ФИЛИАЛ САНДАНСКИ

Град: гр. Сандански

Адрес: ул. "Полковник Дрангов" № 1

Телефон: +359 746 3 08 34

GSM:

Факс: +359 746 3 24 69

Web: www.rehabilitation.bg/bg-filiali-sandanski.php

e-mail: sandanski@rehabilitation.bg