Пазарджик

“Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс” ЕАД ФИЛИАЛ ВЕЛИНГРАД

Град: Велинград

Адрес: ул.“Гоце Делчев” № 38

Телефон: +359 359 5 33 59

GSM:

Факс: +359 359 5 54 91

Web: www.rehabilitation.bg/bg-filiali-velingrad.php

e-mail: velingrad@rehabilitation.bg