Смолян

“Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс” ЕАД ФИЛИАЛ БАНИТЕ

Град: с. Баните

Адрес: ул. „Стефан Стамболов” №2

Телефон: +359 3025 22-57

GSM:

Факс: +359 3025 23 42

Web: www.rehabilitation.bg/bg-filiali-banite.php

e-mail: banitesmolian@rehabilitation.bg