Пловдив

“Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс” ЕАД ФИЛИАЛ БАНЯ

Град: Баня

Адрес: ул.”Липите”№ 1

Телефон: +359 3132 22 04

GSM:

Факс: +359 3132 22 03

Web: www.rehabilitation.bg/bg-filiali-banya.php

e-mail: baniakarlovsko@rehabilitation.bg

“Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс” ЕАД ФИЛИАЛ НАРЕЧЕН

Град: с. Нареченски бани

Адрес: ул. “Родопи” № 1

Телефон: +359 3342 22 24

GSM:

Факс: +359 32 62 90 93

Web: www.rehabilitation.bg/bg-filiali-narechen.php

e-mail: narechen@rehabilitation.bg

“Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс” ЕАД ФИЛИАЛ ХИСАРЯ

Град: гр. Хисаря

Адрес: бул. “Гурко” № 2

Телефон: +359 337 6 25 72

GSM:

Факс: +359 337 6 20 43

Web: www.rehabilitation.bg/bg-filiali-hisarya.php

e-mail: hisar@rehabilitation.bg

Балнеокомплекс Медика Наречен

Град: с. Нареченски бани

Адрес: ул. "Христо Ботев" 1

Телефон: +359 3342 22 34

GSM: +359 886 86 1000

Факс:

Web: www.medicanarechen.com

e-mail: office@medikanarechen.com