Монтана

“Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс” ЕАД ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ

Град: Вършец

Адрес: “Паркова зона”

Телефон: +359 9527 22 58

GSM:

Факс: +359 9527 22 23

Web: www.rehabilitation.bg/bg-filiali-vyrshec.php

e-mail: vurshec@rehabilitation.bg