Стара Загора

“Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс” ЕАД ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ

Град: гр. Павел баня

Адрес: бул. “Освобождение” № 2

Телефон: +359 4361 21 19

GSM:

Факс: +359 4361 21 46

Web: www.rehabilitation.bg/bg-filiali-pavelbanya.php

e-mail: pavelbania@rehabilitation.bg