Мъртва риба изплува от Янтра

Реката била оцветена в синьо край с. Първомайци


От водите на река Янтра отново изплува мъртва риба. Около 18 ч.  във вторник на „зеления“ телефон в РИОСВ във Велико Търново е подаден сигнал от граждани. Те са уведомили екоинспекторите и че водите на реката са оцветени в синьо  при каменния мост на горнооряховското село Първомайци. Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ. 

„При огледа на реката бяха установени мъртви риби. Стойностите на измерените на място показатели рН и разтворен кислород, обаче отговарят на нормативните изисквания. Взети са водни проби от представител на Регионална лаборатория към ИАОС от реката и от заустващ канал до моста на  Янтра при Първомайци”, обясниха от екоинспекцията. 

След получаване на резултатите от анализите на взетите водни проби ще се установи източника на замърсяването и ще бъдат предприети предвидените в екологичното законодателство административно-наказателни мерки.


Ехограф | 2016-08-31


Добави в Svejo