24 деца с увреждания с нов дом

Възпитатели и медици стават ново семейство на малчуганите


Снимка: Държавна агенция за закрила на детето24 деца с увреждания намериха свой нов дом в Карнобет. Община Карнобат приключи, първа в България, своя проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип – 2 броя”. Той се отнася за деца и младежи с физически увреждания. В двата центъра ще бъдат настанени общо 24 деца, на възраст от 3 до 18-годишна възраст.

 

Основната цел на изпълнителите е да създадат подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез която децата и младежите да бъдат в среда, близка до семейната. Така завинаги се приключва със старите центрове, функциониращи по остарели методи, които са отречени в Европейския съюз.

 

За децата ще се грижат възпитатели и медицински лица, напълно заменящи евентуалната тяхна семейна среда.


Ехограф | 2013-08-09


Добави в Svejo