69 дела в Търговище срещу малолетни престъпници

Броят на децата се увеличава, сочат данните


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)в Търговище представи отчет за дейността си през 2015 година. На обявяването му присъства и заместник-кметът Емине Якубова. През изминалата година са образувани 69 възпитателни дела за 79 малолетни и непълнолетни извършители. Броят им бележи увеличаване в сравнение с предходните 10 години. Непълнолетните извършители са били 48, а малолетните 31. Най-малкият сред тях е на 9 години.

Най-много сред престъпленията са кражбите, които са 35. В сравнение с предходната година се е увеличил броят на бягствата от къщи - 6, скитничеството - 2, унищожаване и повреждане на имущество - 10. Намалял е броят на кражбите на мобилни телефони - от 10 за 2014г. те са 5 през 2015г. От 10 години се наблюдава тенденция за значително намаляване на непълнолетните лица с административни нарушения по Закона за движение по пътищата. През 2015г. те са само 2.


Тревожен е фактът, че 8 деца, над 16-годишна възраст, са отпаднали от образователната система. Положени са усилия за мотивация за връщане в училище. Ефективността на наложените възпитателни мерки сочи, че от общо 61 деца, с които е работено, 51 не са извършили нова проява през календарната година. 10 обществени възпитатели работят индивидуално с всеки, който се е провинил. Издадена е само 1 мярка за настаняване в Социално педагогически интернат и нито една за Възпитателно училище. При значителна част от децата, мярката „предупреждение" е оказала нужния възпитателен ефект върху поведението им. 3 непълнолетни са осъдени, от които двама на пробация, а 1 е получил две присъди „обществено порицание".


През 2015г. Местната комисия за БППМН се състоеше от 13 души, сред които 2 психолози, 2 юристи, 4 педагози, директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства и представител на отдел „Закрила на детето".


Ехограф | 2016-03-12


Добави в Svejo