РИОСВ – Шумен наложи глоби за над 300 000 лева

Издадени са 16 наказателни постановления


16 наказателни постановления са издадени от екоинспекцията в Шумен през първите два месеца на годината. Експертите от регионалната инспекция са извършили 87 проверки в Шуменска и Търговищка област. 45 от проверките са извънредни, като 12 от тях са по сигнали на „зелен" телефон и по жалби. За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство са дадени 33 предписания.

Екоинспекцията е наложила глоби и имуществени санкции в размер на 303 200 лв. На „Инвестбанк" - София е наложена имуществена санкция в размер на 250 000 лв. Причината е, че с бездействието си е допуснала изпускане на опасни химични вещества или отпадъци - сярна киселина в река Смядовска. На банката е наложена и имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за това, че дружеството не е изпълнило задължително предписание от май 2015. С по 10 000 лева са санкционирани дружествата „Тракия глас България", гр. Търговище и „НЕС - Нови енергийни системи" - Шумен, за това, че не са изпълнили условия от Комплексно разрешително. Глобени са и „Месни продукти" - с.Здравец, общ. Търговище - 6 000 лв., ЕТ „Галко - Галин Иванов", гр. Попово - 3 000 лв., ЕТ „Елада - Катя Колева", гр. Попово - 3 000 лв., „Кулчеви" ООД, гр. Нови пазар - 2 000 лв., СД „Добромир Йорданов - Огнян Илиев - Езокс", гр. Попово - 2 000 лв. Имуществени санкции са наложени и на общините Нови пазар и Върбица. През периода експертите на РИОСВ-Шумен са съставили 6 акта на физически лица.

Получени са сигнали за бедстващи птици от видовете „Белоопашат мишелов" и „Горска ушата сова", които са изпратени в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани"- Стара Загора. Един екземпляр от вида „Европейска дива котка" е транспортиран в ОП „Зоопарк - СЦ" - Варна.

 


Ехограф | 2016-03-09


Добави в Svejo