26 % от русенските ученици пробват алкохол преди 12 години

Данните са от проучване на РЗИ в града


По повод месеца на трезвеността РЗИ - Русе проведе анкетно проучване сред ученици, свързано с консумацията на алкохол във възрастовата група 14 -19 г. В изследването участваха ученици от СОУ „Йордан.Йовков”, ПГИУ „Елиас Канети”, ПГ по туризъм „Недка Лазарова”, СОУПНЕ „Фридрих Шилер”. Здравната инспекция предоставя данните от проведеното проучване.  Младежите са отговаряли на 12 въпроса, свързани с навиците при консумацията на алкохол и познанията за вредите, които нанася злоупотребата в дългосрочен план.

Като тревожен се определя факта, че повече от 26% от участвалите в анкетата са опитали за пръв път алкохол преди да навършат 12 години, а половината от тях между 12 и 14 годишна възраст.  Според данните от проучването близо 63% от учениците са заявили, че употребяват алкохол, като 8,33% от тях споделят, че консумират алкохол ежедневно. Предпочитаните сред младежите са концентрираните алкохолни напитки, като те са посочени от 33,3% от учениците между 14 и 19 години. На второ място са посочили – вино (25%), а cред учениците, употребяващи алкохол 37,5% са се напивали между 1 и 3 пъти през последните 12 месеца, 19,4% между 4 и 10 пъти, а повече от 10 пъти 12,5%. 

На въпроса „Колко често консумирате алкохол?” близо 32% отговарят, че пият много рядко, 27,7%- посочват, че го правят няколко пъти месечно, 18,05%- веднъж седмично, 13,8%- няколко пъти през седмицата, а 8,33% пият всеки ден. За редовна консумация се приема употреба на алкохол веднъж или повече пъти седмично.  Попитани дали са наясно, че злоупотребата с алкохол причинява зависимост, 70,43% отговарят утвърдително, 82,6% могат да направят разликата между пияно състояние и алкохолизъм, а 85,21% заявяват , че разбират какво е алкохолна интоксикация. Почти всички ученици (94,7%) са отбелязали, че са запознати с рисковете за здравето, свързани с прекалената консумация на алкохол.

 


Ехограф | 2016-03-01


Добави в Svejo