Нови лични карти с чип до 2017 година

Ще съдържат биометрични данни и идентификация


Нови лични карти с чип МВР ще може да издава най-рано в края на 2017 година. Чипът ще съдържа биометрични данни и електронна идентификация. Това съобщи зам.-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов. Така МВР започват преход от децентрализирана към централизирана система за издаване на новите документи за самоличност, шофьорски книжки и паспорти.

Ципов посочи, че финансовото изражение на обществената поръчка е 480 млн. лв. без ДДС. Договорът ще бъде сключен за 11 години и два месеца. Ще има и преходен период за преминаване от децентрализирана към централизирана система.  През този период трябва да се закупи хардуер и софтуер, както и друго специфично оборудване за производството на новите карти. Сумата, която бъде изразходвана от държавата, ще бъде заплатена с парите от таксите. Прогнозната стойност за тези средства се очаква да бъде около 20% от общата стойност на поръчката или 95 млн. лв. 

По отношение на централната система за електронна идентификация, която се явява част от тази поръчка, парите ще дойдат чрез Оперативна програма “Добро управление”. Едно от предимствата за тези нови карти е това, че ще се спестят 10 млн. лв. спрямо сегашната система.  Ципов многократно посочи, че основната цел е цената на новите документи за самоличност да се запази. Той посочи, че хората ще могат да подават документи по електронен път, по местоживеене, откъдето ще си вземат и готовите карти. 

Новите документи ще имат нов дизайн и ще бъдат по-сигурни, обеща Ципов. Те ще съдържат биометрични данни, които ще бъдат в улеснение на българите преминавайки през електронните гейтове на летищата. 

Предвижда се като възможност и да бъде вградена електронна идентификация (електронен подпис), като с нея ще могат да се използват и редица електронни услуги. 

Ципов посочи, че хората, срокът на чиито лични карти изтича през следващите години, ще заменят личните си карти с нови, след изтичането на този срок, т.е. никой няма да бъде принуден да си сменя картата заради новите чипове. Освен това картите ще бъдат с чип, но данните в него могат да бъдат въведени само ако човекът иска. 

Относно това каква ще бъде експресната поръчка при положение, че до момента тя става за 8 часа, Ципов заяви, че и за новите карти с чип те могат да бъдат готови и получени в рамките на един ден от областната дирекция на МВР по местоживеене, независимо, че всички карти ще бъдат правени в София.

Към момента МВР е страна по договор за децентрализирана персонализация, който обаче изтича в края на настоящата 2016 г. След направен анализ на опита на страните от ЕС е бил създаден експертен съвет, който е предложил да се направи централизирана система за персонификация, Министерски съвет през ноември пък е решил да се пристъпи към това централизиране. 


Ехограф | 2016-02-02


Добави в Svejo