Все по-малко варненци на социални помощи

90 % от получаващите помощи са трудоспоспособни


През последните няколко години има тенденция за намаляване на лицата и семействата, които се подпомагат от варненската Дирекция "Социално подпомагане". Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Варна обясни, че една от основните програми, по които работи дирекцията, е програмата за предоставяне на социални помощи при прилагане на дииференциран подход.

„Това е програмата, въз основа на която ние отпускаме месечни социални помощи на гражданите. Това са хора, които отговарят на определени условия, имат доходи, които са по-ниски от определен диференциран минимален доход”, допълни тя.  През миналата година са подпомогнати 982 лица и семейства, като данните спрямо миналата година отчитат 18,6% намаление на лицата и семействата, които получават месечни социални помощи.

90% от хората, които получават месечни социални помощи, са в трудоспособна възраст, а останалите са лица над трудоспособна възраст или имат някакви трайни увреждания, информира Адриана Григорова. За отпускането на този вид помощ лицата, които са трудоспособни, полагат обществено полезен труд. Те работят 14 дни в месеца по четири часа.

Шефът на "Социално подпомагане" разясни, че дирекцията целогодишно извършва проверки във връзка с това дали и как се полага обществено полезен труд. През миналата година са извършени 48 проверки, при които не са констатирани нарушения и пропуски. Санкционирани са 91 лица, на които им е спряна помощта за два месеца, тъй като не са се явили, за да положат обществено полезен труд и не са имали уважителна причина за това. Изплащането на месечната социална помощ е прекратена на 25 лица за срок от две години. „Санкцията има смисъл, тъй като през 2014 година помощта е прекратена на 42 лица, а е спряна на 108 лица”, коментира Адриана Григорова.


Ехограф | 2016-02-01


Добави в Svejo