23 деца припознати от бащите по проект

Фокусът на инициативата е била отговорното бащинство


23 деца са били припознати от своите бащи в рамките на проект „Къде е бащата?" изпълняван от Сдружение „Самаряни".  Проектът е финансиран по Програма „Вяра в децата и семейството" на Фондация "Лале". „Като фокус на проекта, стартирал през февруари 2014 година, бе отговорното бащинство, чието практикуване е в състояние да осигури стабилност и сигурност при отглеждането на деца и да намали риска от изоставяне. Ползите и резултатите от работата на екипа са значителни - над 200 консултирани родители; 60 семейства, получили подкрепа в процеса на припознаване да дете и 23 припознати деца.", разказа Нейко Иванов, координатор на проекта.

„Преди да започнем работа в това направление, наше скромно проучване показа, че 85-90% от децата, които се изоставят в институции са с баща неизвестен. Екипът ни бе на мнение, че първата стъпка на родителска отговорност е припознаването на детето. В процеса на работа обаче „припознаването" се оказа доста личен и интимен момент за много от семействата и това породи доста трудности и предизвикателства пред нас за мотивиране на бащи да припознаят децата си. Пречките, представени от тези родители, разбира се, бяха различни - от финансови мотиви до спецификите на културните особености. Също така, не можахме да подминем и факта, че „припознаването" е напълно доброволен акт и няма закон, който да търси отговорност на „бащите". Ето защо има нужда от още работа в тази посока".

Екипът на Сдружение „Самаряни" е изпратил официални писма до председатели на Общински комисии за преразглеждане критериите на общински наредби, касаещи получаването на някои привилегии, породени от липсата на бащата като родител и искане за становище от страна на Държавна агенция за закрила на детето относно взаимовръзката между спазването на основните права на детето, като правото му на семейни връзки, идентичност и име, гарантирани от Конвенцията на ООН, и съществуващата на практика възможност бащите да не припознават своите деца и по този начин до голяма степен да възпрепятстват техни изконни права. Все още се очакват отговори и ясно изразени позиции по поставените въпроси.


Ехограф | 2016-01-29


Добави в Svejo