Социалните в Русе с график за прием на новите декларации

Прагът за детските за сега все още е 350 лева на човек


Русенската структура на дирекция „Социално подпомагане” е изготвила график да подаването на новите декларации по закона за семейните помощи. Както е известно, промените влязоха в сила и според тях, родителите, които живеят на един адрес макар и без брак, трябва да декларират общ доход. Към момента, 350 лева остава прагът за доход на член от семейство за получаването на т.нар. детски. От лятото на тази година, той ще бъде повишен на 400 лева.

Според изготвеният график, родителите трябва да декларират и това, че живеят постоянно в страната и за всички промени на условията, при които е отпусната помощта. До края на месец януари, декларации ще подават семействата с отпусната помощ от 1 март. До 29 февруари 2016 г. е срокът за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г., а до 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.

В срок до 30 дни от получаване на информация, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл.7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка, в резултат на която може да измени, спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството.

 


Ехограф | 2016-01-06


Добави в Svejo