Уникални сме с минералните си води

И здравните фондове покриват лечението


Снимка: ehograf.infoД-р Ченко Чалъков е изпълнителен директор на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД . Той е роден на 29 юни 1963 година. През 1992 година завършва медицина във ВМУ – Пловдив. Придобил е две магистърски степени по „Финанси на здравеопазването“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

 

Д-р Чалъков, преди дни влезе в сила директивата, която установява правото на пациентите да получат медицинско лечение в друга страна членка без предварително разрешение, а разходите им да бъдат възстановени в съответствие с тарифите на страната, в която са осигурени. Това важи ли и за специализираните болници за рехабилитация?

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД (СБР-НК) е лечебно заведение за болнична помощ, регистрирано по закона за лечебните заведения. В този смисъл и нашите филиали отговарят на условията за лечение на пациенти, от която и да е страна членка на Европейския съюз. В посочената директива се определя срок за законодателни промени и въвеждане на изискванията по посочените права на европейските граждани. В момента са подготвени промените в Закона за Здравно осигуряване и други нормативни документи, които са внесени в Народното събрание за разглеждане и приемане. След окончателното приемане на нормативните документи ние сме готови за изпълнението им.

 

Колко души преминават годишно през специализираните болници по рехабилитация от Националния комплекс?

През 2011 година преминалите пациенти през стационарите на комплекса са 66 187, а през 2012-та – 66 950 души.

 

Кой има право да ги ползва и каква е процедурата?

Всички български и чужди граждани, които отговарят на условията за прием, според заболяванията за лечение, съобразени с евентуалните им противопоказания.

Видовете прием за български граждани според различните програми за прием са:

- Прием по клинични пътеки – за пациенти с непрекъснати здравни осигуровки през последните 36 месеца.

- Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация – за социално осигурените лица.

- „СБР-НК” ЕАД е изпълнител по договорите със здравноосигурителни фондове (застрахователни дружества), които поемат разходите за здравната услуга на допълнително здравноосигурени лица.

- Облекчени условия по заплащането на комплексната здравна услуга ползват военноинвалиди и военнопострадали – 75%  намаление.

- Ветерани – безплатна рехабилитация.

- Пациенти с трайни увреждания 90% и над 90 %, ползват добавка от 195 лева, според Закона за интеграция на хората с трайни увреждания.

- Комплексна здравна услуга – свободен прием.

 

Има ли възможност здравнонеосигурени лица да ползват базите?

Да, в болниците за рехабилитация могат да постъпят и пациенти с прекъснати здравноосигурителни права – т.нар. „свободен прием", които ползват комплексна здравна услуга.

 

Имате ли наблюдение с какви заболявания се бори най-голямата пациентска група?

Най-много са постъпилите пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, на централната и периферна нервни системи.

 

А при децата?

Дихателни заболявания и Детска церебрална парализа.

 

Как протича лечението и какви са резултатите след него?

Лечението и назначаването на процедурите се извършват след прецизна оценка на рехабилитационния потенциал на пациента. В изработването на индивидуална  лечебна програма участват – лекари специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, невролози, интернисти, кинезитерапевти, рехабилитатори и др. От първостепенно значение за добрите резултати при деца и възрастни е прилагането на съвременни методи на комплексно обслужване. Наблюденията показват, че болшинството от пациентите след проведено лечение в базите на „СБР-НК“ ЕАД са изписани с подобрение.

 

Ние не отстъпваме по опит, знания и качество на процедурите от тези в другите европейски страни. Особено при балнеолечението. С тези природни фактори, с които разполагаме, сме уникални.

 

Какво точно представлява балнеолечението?

 

То се основава на водолечение или хидротерапия и използване на топли и минерални води с доказани лечебни свойства за профилактика, лечение и възстановяване на организма. По състав на минералните води България и Европа се препокриват, разликата е, че в България се намират почти всички по състав минерални води. Няма друга такава държава в Европа. Ние имаме също и богати местни традиции и опит в рехабилитационната практика с много добро териториално разположение на базите. Работещите в тях специалисти прилагат комплексно всички фактори за рехабилитация, подход, който в рехабилитацията дава много добри резултати.

 

Има ли въведени ВИП услуги за гостите на базите?

Всички граждани при желание могат да ползват ВИП услуги в базите на „СБР-НК“ ЕАД, настаняването е във висока категория стаи или апартаменти, процедурите им се извършват в реновирани процедурни звена, а храненето е в специални зали.


Цветелина Терзиева | 2013-10-28


Добави в Svejo