Доктор точи касата с кардиограми

Прекратиха му договора за надписани прегледи


Варненски лекар няма право да лекува по здравна каса за срок от една година. До санкцията се стигна, след като проверка установи, че е отчитал неизвършени прегледи. Става дума за електрокардиограми и домашни посещения. Случаят разплете ощетен пациент, който го сигнализира в РЗОК.

 

До разкритието за фалшивите прегледи се стигнало, след като пациентът посетил лекаря, при който е диспансеризиран. Така разбрал, че случаят му е прехвърлен на друг доктор. Експерти на касата са извършили проверка по сигнала и установили три отчетени диспансерни прегледа, които реално не са извършени.

 

От РЗОК във Варна съобщават за три фалшиви амбулаторни листа, към които е приложена и кардиограма от ЕКГ-изследване, а за два от прегледите лекарят е посочил, че става въпрос за домашно посещение.

 

В декларация при сравняване на възникналите обстоятелства обаче пациентът е заявил, че никога не е посещавал практиката на този специалист, както и че по никакъв повод лекарят не е посещавал домашния му адрес за преглед.

 

РЗОК реши договорът със специалиста да бъде прекратен заради грубо нарушаване на националния рамков договор, както и на разпоредби на Закона за здравното осигуряване. Допускането на предварително изпълнение на заповедта за прекратяване на договора със специалиста е заради накърнените обществени интереси и възможността същият лекар да нанесе нови имуществени щети на бюджета на касата.


Филип Филев | 2013-10-17


Добави в Svejo