Вадят един и същ зъб два пъти

Стоматолози масово цакат касата


Варненски лекар по дентална медицина е извадил един и същ зъб на пациент в два поредни месеца. Друг негов колега, който също има договор с РЗОК, е поставил „рекорд”, като е отчел направена пломба на изваден зъб. Най-честите нарушения на работещите със здравната каса стоматолози са, че не вписват в здравноосигурителните книжки на пациентите извършените манипулации, както и че отчитат неизвършена дейност, което се установява при проследяване на зъбния статус на пациента през годините.

 

През деветмесечието РЗОК – Варна е извършила 251 финансови проверки на индивидуални, групови практики и дентални центрове в морския град, а заедно с експерти от НЗОК са проверени и още 44 индивидуални и две групови дентални практики. За сравнение ще посочим, че за същия период на миналата година са проверени 63 лечебни заведения за дентална помощ.

Жалби на пациенти срещу лекари по дентална медицина за отчетена, но неизвършена дейност са били предмет на медицински проверки в 14 индивидуални и две групови практики във Варна. Медицинските проверки се извършват с консултант – лекар по дентална медицина, и с активното съдействие на пациента. При установяване на истината и ако манипулациите наистина не са извършени, в интегрираната информационна система на НЗОК се възстановяват правата на пациента да ползва денталния пакет по каса, а стоматологът се задължава да върне неоснователно получените суми за неизвършената дейност и му се налага санкция.

 

За деветмесечието експертите на здравната каса са наложили близо 35 000 лева санкции на проверените стоматолизи и са начислили за възстановяване на неоснователно получени от тях суми в размер на 25 000 лева. През миналата година за същия период са наложени санкции в размер на 30 000 лева, а са начислени за възстановяване на неоснователно получени суми над 10 000 лева.

 

От началото на тази година работи персонализираната информационна система на НЗОК, която предоставя възможност на лекарите по дентална медицина да проверяват с единния граждански номер на пациента колко дейности от полагащия се по каса дентален пакет е използван.


Ехограф | 2014-11-04


Добави в Svejo