Времето е неопределим фактор

Още от древността хората са искали да го разгадаят


Г-н Абаджиев, тази нощ за пореден път завъртаме стрелките на часовниците. Може ли да се опитоми времето?

От 10 години се занимавам с едни устройства, които човек е създал да се ориентира във времето. Това са часовниците. Самото време пък е една категория, за която нищо не знаем, нямаме дълбока ориентация и е малко непреодолим фактор. Дори може да се каже, че това е една философска категория, която обаче е здраво свързана с материалния живот. Нещата от ежедневието на всеки един от нас се преценяват с времето. Няма как без него да зададем въпрос кога се е случило нещо, трябвало ли е това да стане точно в този момент и как се отразило на живота ни след това. Хората се страхуват от понятието време, защото не го познават добре. Човек може да попадне в плен на всички житейски съблазни, но обърне ли се към времето, вижда колко е нищожен.
 

И все пак няма ли начин да се определи времето като физично понятие?

Откакто човек съществува, той и космически е поглеждал на нещата. Древните учени са наблюдавали измененията, които стават в световния мир, и са имали точна подредба и цикличност. Още от древността хората са имали голямо желание да разберат какво е това време. Търсили са механизми да го отчетат. Тази система за отчитане на времето се е усъвършенствала с годините. Така астрономите и физиците са стигнали до извода, че евентуално измерване на времето може да стане не абсолютно, а с натрупана грешка. Трудно се мери време.

 

Заради коригирането на подобна грешка ли последната минута на юни 2012 година имаше има една секунда повече?

Да. През определен период от време, около стотина години, се налага корекция на тази грешка от микроскопичен интервал на тази секунда.

 

Какво е една секунда?

Една секунда е страшно много време като научна и философска категория. Не е това, на което казваме миг. Мигът е литературно понятие. Ако погледнете секундната стрелка на часовника, ще видите колко голяма е продължителността на секундата. Тя е метрологично нещо, единица мярка за измерване на продължителност на време.

 

За какво стига една секунда?                                                         

За един хармоничен цикъл, когато тактуваме на масата при пеене. Можем да си вдигнем ръката и да я спуснем. За една секунда боксьорът може да нанесе три удара, а и повече. Мисълта е по-бърза от секундата. За това време през главата на човек могат да минат много въпроси и дори да им намери и отговор.

 

За какво не стига една секунда?

Ако говорим философски, не е лошо човек да не забравя, че времето се състои от милиони секунди. Това време трябва да се използва градивно и позитивно, а не да се гледа на секундата като на евтина сензация.  


Цветелина Терзиева | 2014-10-25


Добави в Svejo