Гимназия става бежански лагер

Отнеха интернат от образователния инспекторат в Смолян


Правителството предостави на Държавната агенция за бежанците два имота в столицата. Единият е сградата на закритата Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване в местността „Военна рампа-изток”, а другият – неизползвани сгради, намиращи се в район „Кремиковци”. Това ще позволи откриването в тях на временни приемателни центрове за настаняване на чужденци, търсещи закрила.

 

С решение на Министерския съвет се предостави на Комисията за защита от дискриминация и на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество офиси от по 20 кв. м в административната сграда на бул. „България” №14 в Смолян. Помещенията са необходими за нормалната работа на служителите на двете комисии.

                          

С друго решение от Регионалния инспекторат по образованието в Смолян беше отнето правото на управление върху закрития социално-педагогически интернат в село Стойките. Теренът е с площ от 5,4 дка и е застроен с триетажна и две едноетажни сгради. Имотът е обявен за частна държавна собственост и е предоставен на областния управител.

 

Правителството промени също статута на част от имот – публична държавна собственост, в Русе. Помещенията с обща площ от 295 кв. м се намират в административната сграда на ул. „Църковна независимост” №16 в града и са с отпаднала необходимост за териториалното статистическо бюро. Управлението на имота ще бъде поето от областния управител на Русе.


Христо Михайлов | 2013-09-25


Добави в Svejo