Слънчевата педагогика на Дънов

Танц в бяло за хармония с природата


Притегателен център за много родители и учители са методите за възпитание на децата, завещани от Петър Дънов. Съвременните му последователи ги определят поетично като „слънчева педагогика”. Тя представлява система от методи за възпитание и самовъзпитание, която включва музикални и дихателни упражнения, паневритмия и насоки за работа по различните предмети в училище, сред природата и др.

 

Паневритмията е система от гимнастически упражнения, изпълнявани на музика и съчетаващи движение, слово, музика, мисъл и влияние на естествената природна среда. Често е наричана танц, защото наподобява такъв, но по-коректно е да се определи като музикални гимнастически упражнения. Паневритмията е дадена от Учителя Беинсá Дунó, както наричат Петър Дънов, основател на Бялото братство, неговите последователи. Играе се в кръг, като танцуващите обикалят в посока, обратна на часовниковата стрелка. Изпълнява се ежегодно от 22 март до 22 септември (от деня на пролетното до деня на есенното равноденствие) рано сутрин (при изгрев слънце) на открито, сред природата. Продължителността на изпълнението ѝ е около 1 час. Музикантите се разполагат в центъра на кръга. Включените музикални инструменти също не са ограничени, но с предимство се използва цигулката. Според последователите на Учението целта на танца е постигане на хармония с природата, Бог, вселената. Паневритмията се играе в страната, но нараства интересът към нея по целия свят. Само от началото на тази година до сега са проведени семинари по паневритмия  в Израел, Бразилия, Италия, Австрия, Щвейцария и Финландия, като в Бразилия е преподавана в училище за бедни деца.

 

Два юбилея ще бъдат чествани тържествено в Пловдив в събота, на 28 юни 2014 г. – 150 години от рождението на Учителя Петър Дънов и 100 години от изнасянето на първата публична беседа от цикъла „Сила и живот“. В програмата са включени тематични изложения, както за цялостното дело на Учителя, така и за по-важните практически направления от неговото многопосочно духовно наследство – природосъобразния и здравословен начин на живот, практикуването на паневритмия и методите му за възпитанието на децата. Музикалната публика в Пловдив може да се наслади на следобедния концерт по музика на Учителя, в който ще участват водещи изпълнители, като Йоана Стратева, Магдалена Далчева и Стефан Далчев и трите сестри Гергинови, млади, но големи оперни таланти, вдъхновявани напоследък от музиката на Петър Дънов.


Силва Агопян | 2014-06-27


Добави в Svejo