Говорете с децата на разбираем език

В логопедични центрове „Медика” борят заекването с психолог


Снимка: ehograf.infoСветлана Стефанова е дипломиран логопед. Работи по професията си от седем години. От 2007 година е част от екипа на логопедични центрове „Медика – Русе”. Специализирала е „Социално-педагогическа работа с деца“ и е квалифициран магистър в това професионално направление.

 

Госпожо Стефанова, има ли някаква статистика колко са хората, които заекват?

Според някои източници, заекващите в България са около 80 000. Всъщност, засегнатите от този проблем са много повече, защото в това число са семействата, учителите, приятелите и всички, на които се налага да общуват с човек с такова нарушение. В света 4-5% от децата страдат от заекване в една или друга степен. В практиката на логопедични центрове „Медика” всеки месец около една трета от провежданите диагностики са на случаи със заекване.

 

Какво представлява заекването?

Заекването е нарушение на плавността на говора, което се проявява чрез повторения на звукове, срички, цели думи или пълна невъзможност за речева продукция в началото на фраза или дума. Моментът на заекване е съпроводен с голямо напрежение, което води до спазми. Те могат да се породят във всяка една част от системата, участваща в акта на говорене – дихателна, гласообразуваща, артикулационна.

 

Какви са симптомите?

Симптомите на заекването са външни и вътрешни. Външните са видими за околните. Това са спазми, нарушение на ритъма на речта, затваряне на очите, накъсване на дишането. Вътрешните – тях ги усеща самият заекващ. Той изпитва страх от говоренето, срам, чувство за малоценност. Във всички случаи заекването дава отражение не само в говоренето, но и в способността за комуникация, поведението и цялостната личност.

 

Кога родителите имат основание за притеснение?

Когато детето удължава звуковете, задъхва се по средата на изречението или повтаря начални звукове, думи или фрази по-често от обикновеното, казваме, че детето заеква. Заекването се появява най-вече между втората-третета и шестата година.

В този етап от неговото развитие езиковата система не е напълно  сформирана. Счита се, че за възникването му има предразполагащи фактори – недоразвитие на речта, тревожност, напрегнатост и някакво отключващо събитие – преживян страх, промяна, раздяла, раждане на друго дете, боледуване.

 

Какво трябва да знаят родителите?

Във възрастта на усвояване на езика е добре родителите да се отнасят с голямо търпение и внимание към желанието на децата да споделят своите преживявания. Често високият стил на общуване и големите изисквания към тях са един от факторите за отключване или развитие на заекване. Бързото темпо при говорене, физическата и умствена преумора в училище също са предразполагащи за такова нарушение в нормалния поток на речта.

 

Има ли случаи на поява на заекване при по-големи деца?

Най-често засегнатите са деца в предучилищна възраст. При юношите, обикновено страданието се е проявявало в детството. Имало е различни периоди на засилване и отслабване. В етапа на съзряването, когато се повишават изискванията на младежите към самите тях, то води до срам, прикриване, увеличаване на напрежението при общуване. Всичко това пък задълбочава проявите.

 

Какъв е вашият съвет към родителите? Кога трябва да потърсят консултации с логопед?

Най-добре е да си зададат въпроса: „Бори ли се детето ми с нещо, което не може да контролира и то не зависи него?” Ако отговорът е положителен, то тогава трябва да потърсят квалифициран и опитен логопед със знания и опит в коригирането и преодоляването на детското заекване.

Възможно е затруднението в говора да изчезне по-късно. Но не трябва да се залага на тази възможност. Добрият професионалист ще се погрижи не само за детето, а и за родителите, като им помогне да създадат благоприятна и улесняваща говоренето атмосфера.

 

Как протича терапията?

Терапията при различните възрасти е специфична. Продължителността зависи от отделния случай. Прогнозата при ранна намеса е много по-добра. Успехът зависи от разбирането и съдействието на семейството и учителите.

В логопедични центрове „Медика” се осигурява и възможност за консултиране и терапии с психолог, което може да подобри уменията за общуване на всеки с този проблем и да се отреагира на чувствата, които заекването предизвиква. Специалистите ще намерят най-верния подход към всеки конкретен случай и ще дадат съвети за правилното общуване със засегнатия, докато траят терапиите.


Ехограф | 2013-08-15


Добави в Svejo