2 бона глоба за божур без сертификат

Само един е заявил квоти за лечебни растения в Русе


Само една фирма, извършваща билкозаготвителна дейност на територията на Област Русе, е подала заявление за отпускане на квоти за ползване на лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и ползване, на територията на областите Русе, Разград и Силистра за 2014 година. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

 

Екоекспертите напомнят, че съгласно Закона за лечебните растения до 20 януари 2014 година билкозаготвителите трябва да представят обобщени справки за количествата билки, изкупени и реализирани през предходната година. Задължени да представят справки са и билкозаготвителите,  които не са извършвали дейност  през предходната година.

 

За непредставяне на справка физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лева, а на юридическите се налага имуществена санкция в размер от 300 до 2500 лв.

Билкозаготвителят от дунавския град е заявил количества от видовете от Червен божур (Paeonia peregrina), Зърнастец елшовиден (Frangula alnus), Иглика лечебна (Primula veris), Лазаркиня (Galium odoratum), Лудо биле (Atropa belladonna), Ранилист лечебен (Betonica officinalis), Кисел трън (Berberis vulgaris), Шапиче (Alchemilla vulgaris) и Ружа лечебна (Althaea officinalis).

 

Съгласно Закона за лечебните растения министърът на околната среда и водите ще определи със заповед допустимите количества билки, които могат да се събират от естествените им находища с търговска цел през съответната година. Разпределянето на квоти между желаещите да събират билки под специален режим е механизъм за ограничаване на добива им и опазване на естествените им находища.


Силва Агопян | 2014-01-15


Добави в Svejo