Периметър Здраве

Проект на Русенския университет ще бори затлъстяването при децата


Статистическите данни сочат увеличаващите се тенденции към затлъстяване, наднормено тегло и заседнал живот сред подрастващите. В България редовно спортуващите са едва 3%, което ни нарежда на последно място в ЕС. Затлъстяването масово настъпва и сред децата на Русе.  Това мотивира СТПД „Академик“ да се включи в разрешаването на проблема с организиране на широкомащабната инициатива „Периметър Здраве”, насочена основно към децата, учениците, техните родители и учители. Целта е формиране на навици за системно спортуване и излетуване в парковете и околностите на Русе.

Инициативата предвижда изминаване на 110, 80 или 60 км обща дължина с ходене, бягане, велосипед, лодка или ски в не по-малко от 6 отделни прояви/маршрути в периода ноември 2017 – октомври 2018 г. Дължините 80 и 60 км са за децата и учениците, родени след 2003 и съответно 2006 г.

Децата и учениците ще участват под ръководството на учител, родител или придружител. Студенти и други лица над 18 г. ще участват групово, семейно или индивидуално. За дейностите катерене, фитнес и др. 1 час занимание ще се признава за 4 км. Част от километрите следва да са изминати в 3 (или в повече от 3) от общо 12 предварително регламентирани общодостъпни прояви/маршрути на инициативата.  

При изпълнението на проекта неговият екип ще търси съдействие от Студентския съвет при Русенския университет, Регионалното управление на образованието - Русе и партньорство с училищните ръководства, ученическите парламенти, студентски комисии, Сдружение „ВелоРусе“, кметствата и читалищата в околните селища, с фирмите за спортна екипировка Дими Байк ЕООД и САКСО ООД и др.  Регистрирането на участниците и на изминатите километри ще става на сайта на инициативата.

Съвместно с училищните здравни кабинети, с експерти от факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ и членове на клуб „Здраве“ на Русенския университет, ще се осъществи мониторинг на наднорменото тегло на 180 ученици от 6 училища, участващи в инициативата.  С реализирането на проекта, по отношение на обхванатите в проявите на инициативата (очакванията са за над 2400 ученици от основни и средни училища и 2 професионални гимназии, 400 студенти и 150 други граждани на Русе), ще се постигнат по-важни резултати. Сред тях са активен принос за формиране на трайни навици за спортуване и движение сред природата, за подобряване на физическото и психическото здраве, на физическата дееспособност и двигателна активност,формиране на ценности за съзнателно, позитивно отношение към укрепване на собственото здраве и физическо усъвършенстване. Ще се цели принос за адаптирането към новите условия на живот, за противопоставянето на непрекъснато усложняващата се здравословна и екологична обстановка и развиване  на качества като упоритост, сила, бързина, смелост, издържливост, ловкост, работа в екип, дисциплина, сръчност и взаимопомощ.


Ехограф | 2017-11-06


Добави в Svejo