Хората с увреждания против помените в експертиците

Концепцията бе подготвена и внесена в Народното събрание, но не е одобрена


Национално представителните организации на хората с увреждания се обявиха против концепцията за реформа в експертизата на работоспособността, която предвижда нов вид комисия към НОИ да определя дали даден човек с увреждане може да работи или не.
 
Концепцията, подготвена от социалното министерство, беше внесена в Народното събрание, но все още не е официално представена, нито е одобрена от правителството. От организациите на хората с увреждания се опасяват, че документът залага възможности за законодателни промени, които да премахнат правото на работещите лица с увреждания да получават инвалидна пенсия. Против предложения модел се обявиха и лекари от столичните ТЕЛК-комисии.
 
Комисии към НОИ, в които ще участват лекари със специалност "Трудова медицина", ще оценяват, дали даден човек може да работи, дали е годен за конкретно работно място или даден вид работа, както и кои условия на труд са противопоказни, въз основа на документите с поставена диагноза и описани дефицити, предоставени от медицинските комисии към здравното министерство.
 
Крайният резултат ще бъде решение на комисията, което може да има три варианта - човекът няма загуба на способностите си и може да работи, човекът има частична загуба, или човекът е напълно неработоспособен.
 
Сред опасенията на организациите на хората с увреждания е, че НОИ няма капацитет да определя работоспособността. Те предлагат двете експертизи да се правят от смесена комисия към здравното министерство.


Ехограф | 2017-11-03


Добави в Svejo