Цех за кожени изделия трови с ацетон цял квартал

Изпуснали във въздуха миризми и на лепила


Русенска фирма ще бъде санкционирана от Регионалната инспекция по околната среда и водите  в Русе заради нарушения на екологичното законодателство. Инспекторите посетили района на фирмата извънредно след подаден сигнал от граждани близо до училище където учат десетки деца. По думите им миришело силно на разтворители. Експертите са обходили участъците за производство на чанти и елементи за обувки. В едно от помещенията е усетена силна миризма на ацетон и лепила, без работеща аспирация. При пускането й миризмата на характерните за производството продукти се е  разнесла извън цеха. Ден по-късно инспекторите направили втора проверка при която се оказало, че дружеството не е спазило уведомителните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда,  както и разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух, за което ще бъде санкционирано.

На фирмата са били дадени предписания до края на годината да представи в регионалната екоинспекция резултатите от извършените собствени периодични измервания, както й да направи регистрация на инсталацията, която работи с летливи органични съединения. 


Ехограф | 2017-10-09


Добави в Svejo