150 преподаватели на Международна конференция по ерготерапия

Съорганизатор на събитието беше Русенският университет


Русенският университет бе съорганизатор на първата международна конференция по ерготерапия, проведена през месец юни в Румъния. Форумът беше в град Бакъу и премина под мотото „Ерготерапия – настояще и бъдещи перспективи“. Събитието бе инициатива на Университета „Василе Александри“ в Бакъу и Русенския университет „Ангел Кънчев“, съвместно с Румънската професионална асоциация на ерготерапевтите и Асоциацията на българските ерготерапевти. Двете висши училища са дългогодишни партньори и пионери в развитието на Ерготерапията като академично образование и професия на национално ниво.

В конференцията взеха участие повече от 150 университетски преподаватели,  както и представители на голям брой национални и местни здравни и социални институции.

На форума бяха поднесени приветствия от Президента на Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование и Вицепрезидента на Световната федерация на ерготерапевтите. Асистент Елица Великова от Русенския университет, която е член на Изпълнителния комитет на Съвета на ерготерапевтите за европейските страни, поздрави участниците в конференцията.

В научната програма бяха включени пленарни сесии, доклади и 4 уъркшопа, ръководени от преподаватели от Финландия, Холандия, Румъния и САЩ. Беше отчетена необходимостта от включването на ерготерапевти в мултидисциплинарните екипи, които участват в процесите на деинституционализация и реформиране на социалните услуги. Участието на ерготерапевтите в тези екипи би дало възможност за осигуряване на пълноценно участие на хора с дейностни затруднения в обществения живот.

В края на събитието Русенският университет бе удостоен от университета – домакин с почетен диплом за изключителни заслуги и принос в развитието на ерготерапията в Румъния.

 


Ехограф | 2017-07-18


Добави в Svejo