Дават 7.2 милиона за ремонт на болници

Сумата ще отиде и за закупуване на аппаратура


Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер на 7,2 млн. лева. Те са за държавни лечебни заведения за болнична помощ –търговски дружества, и са предназначени за за основни ремонти, ремонт, свързан с преустройството на лечебното заведение и/или закупуване на дълготрайни материални активи.

Постановлението съответства и изпълнява политиката на правителството за подобряване функционирането, финансирането и контрола на здравната система в страната. Очакваните резултати от приемането му са свързани с функционирането на достъпна система за оказване на болнична помощ в страната.

 


Ехограф | 2016-10-26


Добави в Svejo