ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА В ЗДРАВЕН САЙТ EHOGRAF.INFO


Страница

Позиция на банера

Размер
на банер
в px

Цена
за месец
в лв.

Разположение
на позициите

Страница
„Главна“

Е1

300x90

150

Е2

960x80

100

Е3

300x250

70

Е4

250x250

50

Е5

250x160

50

Е6

250x125

50

Е7

160x160

30

Е8

160x100

30

Е9

160x80

30


1. Посочените цени са за показване на рекламен банер за един месец на съответната страница.
2. PR публикация:
        ✔ Водеща на страница „Главна – 90 лв.
        ✔ Поддържаща на страница „Главна“ – 50 лв.
        ✔ Водеща в страница „Рубрики“ – 50 лв.
3. Отстъпки за рекламна кампания при авансово плащане за:
        ✔ 3 месеца – 5% от посочените цени.
        ✔ 6 месеца – 10% от посочените цени.
        ✔ 12 месеца – 15% от посочените цени.
4. Други комбинации на показване, разположение и размери на рекламните банерите,
продължителност на рекламна кампания и PR комбинации се договорят допълнително.
5. Участие в Раздел „Навигатор” – 100 лв. /за 12 месеца/
6. Отстъпки за рекламни агенции по договаряне в зависимост от обема
на рекламните кампании.
7. Изработка на рекламен банер – 60 лв.
8. Всички посочени цени са без ДДС.